Liên hệ

API 510 Pressure Vessel Inspector

Từ ngày 05 – 12/10/2019, khai giảng khóa đào tạo “API 510 Pressure ...
[ratings id="9007" results="true"]
Liên hệ

BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2

Từ ngày 30/09 – 03/10/2019 khai giảng khóa “BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2”. ...
[ratings id="8997" results="true"]