Khóa học sắp khai giảng

Liên hệ

CSWIP 3.1 Welding Inspector Level 2

Từ ngày 12 đến 16/12/2016 khai giảng khóa “CSWIP 3.1 Welding Inspector Level 2” Suitable ...
2 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5, rated)
Liên hệ

Radiographic Interpretation Level 2

Từ ngày 10 đến 16/10/2016 khai giảng khóa “Radiographic Interpretation Level 2” Suitable ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)
Liên hệ

Radiographic Interpretation Level 2

Từ ngày 13 đến 19/06/2016 khai giảng khóa “Radiographic Interpretation Level 2” Suitable ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)
Liên hệ

CSWIP Plant Inspector – Level 1

Từ ngày 14 đến 27/12/2016 khai giảng khóa học “CSWIP Plant Inspector – ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)
Liên hệ

CSWIP WELDING QUALITY CONTROL CO-ORDINATOR

Từ ngày 02 đến 06/05/2016 Khai giảng khóa “CSWIP WELDING QUALITY CONTROL CO-ORDINATOR” Suitable ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)
Liên hệ

Appreciation of Basic NDT Techniques

Từ ngày 11 đến 13/07/2016 khai giảng khóa “Appreciation of Basic NDT Techniques” Suitable ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)
Liên hệ

Ultrasonic Testing Level 2

Từ ngày 17 đến 04/11/2016 khai giảng khóa “Ultrasonic Testing Level 2” Suitable for: ...
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5, rated)