Khóa học sắp khai giảng

Liên hệ

OFFSHORE CRANE INSPECTOR

Từ ngày 08 – 15/08/2019, khai giảng khóa “Offshore Crane Inspector”. WHAT’S UNIQUE ...
[ratings id="9017" results="true"]
Liên hệ

API 570 Piping Inspector

Từ ngày 31/07 – 07/08/2019, khai giảng khóa đào tạo “API 570 Piping ...
[ratings id="9009" results="true"]
Liên hệ

BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2

Từ ngày 30/09 – 03/10/2019 khai giảng khóa “BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2”. ...
[ratings id="8997" results="true"]
Liên hệ

Penetrant Testing Level 2

Từ ngày 12 – 15/08/2019 khai giảng khóa “Penetrant Testing Level 2”. Suitable ...
[ratings id="8994" results="true"]