Khóa học sắp khai giảng

Liên hệ

Ultrasonic Testing (UT) Level 2

Từ ngày 16 đến 30/10/2017 khai giảng khóa “Ultrasonic Testing (UT) Level 2” ...
[ratings id="8850" results="true"]
Liên hệ

Penetrant Testing (PT) Level 2

Từ ngày 09 đến 13/10/2017 khai giảng khóa “Penetrant Testing (PT) Level 2” Suitable ...
[ratings id="8848" results="true"]